RPA en AI

Introduceer AI in jouw organisatie en in al je nieuwe of bestaande RPA processen

Is jouw organisatie toekomstbestendig?

AI (kunstmatige intelligentie) kan bijdragen aan de verbeterde inzet van RPA (Robotic Process Automation) voor bedrijven en organisaties. Bijvoorbeeld door RPA slimmer te maken, nauwkeurige analyses en voorspellingen uit te voeren, en met efficiëntere operationele processen.

Intelligentie: Traditionele RPA kan gestandaardiseerde, repetitieve taken automatiseren, maar wanneer de taken complexer worden en menselijke intelligentie vereisen, schiet het tekort. Met AI kunnen bedrijven complexere taken automatiseren, zoals het begrijpen van natuurlijke taal, het nemen van beslissingen op basis van complexe algoritmen, het herkennen van patronen en het voorspellen van toekomstige trends.

Efficiëntie: AI kan de efficiëntie van RPA verhogen door het automatiseren van taken die veel tijd kosten of menselijke input vereisen. Denk bijvoorbeeld aan klantenservicetaken, dataverwerking of voorraadbeheer. Met AI kunnen deze taken snel en nauwkeurig worden uitgevoerd, wat bedrijven tijd en geld bespaart

Voorspellende analyse: AI kan RPA ook verbeteren door voorspellende analyses uit te voeren. Dit betekent dat het systeem toekomstige trends kan voorspellen op basis van historische gegevens. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de vraag naar een product te voorspellen, de efficiëntie van een proces te beoordelen of het rendement op investeringen te berekenen.

Als MvR Digital Workforce hechten we veel waarde aan transparantie, een vaste way-of-working en governance. Ook in een pilotfase zorgen we voor borging van alle aspecten van privacy en security om ervoor te zorgen dat de pilot veilig kan worden uitgevoerd. We maken gebruik van Microsoft Azure AI Services. Azure is al in veel organisaties volledig omarmd en geïmplementeerd. Zo voorkomt u een discussie over IT-infrastructuur en software en kunt u focus houden op uw AI-experimenten.

Inmiddels hebben we diverse AI-toepassingen in productie gebracht. O.a. het gebruik van slimme assistenten met inzet van het GPT model en de integratie tussen Azure en OpenAI voor specifieke doelgroepen. En de toepassing van beeldherkenning in combinatie met het analyseren en formuleren van acties en dossiervorming. Maar ook het automatisch analyseren van teksten (bijvoorbeeld in een Servicedesk-omgeving) en het formuleren van vervolgstappen behoort tot de mogelijkheden.

Heb je vragen hierover of wil je graag een afspraak? Dan kun je direct Frank Mester mailen via frank.mester@mvr.nl of de factsheet “Organisaties versterken met de inzet van AI” aanvragen via info@mvr.nl.

Meer informatie over de combinatie van Microsoft Azure AI Services,  Large Language (LLMs) zoals GPT en de integratie met OpenAI vind je op deze pagina: Large Language Models – MvR Digital Workforce .

MvR organiseert inspiratiesessies voor organisaties die meer willen weten over de inzet van AI en de combinatie met nieuwe of bestaande RPA processen. Op deze pagina kun je verder hierover lezen: De inzet van AI in jouw organisatie – MvR Digital Workforce 

Download onze Brochure over Datagedreven werken met RPA en AI