Sociaal Domein Meerinzicht

Het Sociaal Domein Meerinzicht heeft al enkele jaren diverse digitale medewerkers in gebruik. Slimme innovatieve digitale medewerkers die processen uitvoeren en zo tijd besparen en kwaliteit winnen.

Na de pilotfase is ervoor gekozen om de ambities op het gebied van automatisering van het sociaal domein als uitgangspunt te nemen. Dus een vaste RPA Developer die voor elke ambitie waarvoor niet via configuratie of met reguliere IT een oplossing gevonden kon worden kan robotiseren. Daarbij gaat het om bijv. het registreren van aanvragen van inwoners uit Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voor bijzondere bijstand, waaronder kosten voor bewindvoering, maaltijdvoorziening, reiskosten en griffiekosten.

Inwoners dienen hun aanvraag in via een digitaal formulier, compleet met bijlagen, en sturen dit via e-mail naar een specifiek e-mailadres. De digitale medewerker van Meerinzicht gaat vervolgens aan de slag. Deze zet de e-mailberichten om in een werkproces, voegt de bijlagen toe en voorziet deze van een specifiek ‘oormerk’. Dit oormerken van bijlagen is van cruciaal belang voor de juiste archivering in een later stadium.

Voordat de digitale medewerker werd geïntroduceerd, kenden de werkprocessen diverse uitdagingen, zoals foutgevoeligheid, traagheid in verwerking, repetitieve handelingen en de noodzaak om extra personeel in te huren tijdens piekbelastingen.

Ook is door de gemeente ervoor gekozen om te werken met herbruikbare componenten en een library. Dat betekent dat nieuwe digitale medewerkers worden opgebouwd met componenten die kunnen worden hergebruikt en daardoor kunnen ontwikkeling en onderhoud veel sneller en goedkoper plaatsvinden. Bovendien draagt het bij aan de verdere standaardisatie van werkprocessen.

De inhoud van dit artikel is eerder verschenen op Rocking Robots.

Meer weten over deze case?

Neem dan contact op met
Stefan van Rumpt

Vergelijkbare cases

Tozo aanvragen afhandelen voor Zaffier

Volledig ontzorgd door een digitale assistent