Radboud UMC kiest voor een Vecozo-assistent

Radboud UMC kent, net als ieder ander ziekenhuis, vele ondersteunende zorgprocessen. De administratieve last die hierbij komt kijken is groot. Een groot aantal berichten gaan heen en weer en belangrijke informatie moet worden uitgewisseld.

Een Vecozo-assistent

Radboud UMC kent, net als ieder ander ziekenhuis, vele ondersteunende zorgprocessen. De administratieve last die hierbij komt kijken is groot. Een groot aantal berichten gaan heen en weer en belangrijke informatie moet worden uitgewisseld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Vecozo. Vecozo is een portaal voor digitale berichtenuitwisseling in de zorg. Het is bedoeld voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en andere ketenpartijen die betrokken zijn.

In dit portaal kan de zorgaanbieder in zijn eigen omgeving gegevens ophalen die relevant zijn voor cliënten. Tot voor kort moesten medewerkers die een beroep wilden doen op deze relevante documenten handmatig inloggen op het portaal van Vecozo en alle gewenste bestanden ophalen. Dit was vervelend en tijdrovend werk, en had daarbij weinig toegevoegde waarde.

Hoe werkt de Vecozo-assistent?

Daar is nu verandering in gekomen met de Vecozo-assistent. Radboud UMC heeft sinds kort een eigen digitale assistent die al het benodigde berichtenverkeer met Vecozo, inclusief alle bestanden die hieraan gekoppeld zijn, op zich neemt. Dit veelvoorkomende proces hoeft hierdoor niet meer door de mens te worden gedaan, maar wordt volledig uit handen genomen. De assistent logt in op de website van Vecozo, downloadt alle declaraties waarvan de retourbestanden nog niet zijn gedownload en zet deze vervolgens in de juiste lokale mappen waardoor ze verder verwerkt kunnen worden. Hierdoor is de medewerker geen onnodige tijd meer kwijt en zijn alle documenten continu up-to-date. Met dagelijks ruim 200 documenten levert het ruim 3 uur per dag op die de medewerker nu ergens anders aan kan besteden.

Opbloei van RPA

Deze digitale assistent is het begin van een mooie opbloei van RPA binnen de organisatie. Zo zijn er verschillende assistenten mogelijk voor HR-processen en ook binnen het financiële domein zijn er talloze voorbeelden. RPA is daarmee bezig met een opmars binnen het zorgdomein. De voornaamste reden hiervoor is om mensen die zich met zorg bezig willen houden zo compleet mogelijk te ontlasten van de administratieve druk die erbij komt kijken.

Meer weten?

Benieuwd naar meer voorbeelden van RPA-processen binnen de zorgsector? Download onze whitepaper voor een complete visie van RPA binnen het zorgdomein.

Meer weten over deze case?

Neem dan contact op met
Frank Mester

Doorontwikkeling

Al deze processen lenen zich uitstekend voor inzet van een digitale medewerker, omdat in de processen de waardetoevoegende rol van mensen nihil is. Immers de procedures liggen vast en zijn voorspelbaar, het aantal uitzonderingen is uiterst gering en vanuit businessperspectief en procesoptimalisatie wil je graag zien dat ze altijd en direct worden uitgevoerd zonder dat je daarvoor mensen nodig hebt.

Gemeente Amsterdam heeft in eerste instantie gekozen voor het uitbesteden van het robotiseren van processen door RPA-implementatiepartners om zo ook snel en meer kennis in huis te nemen.

Stuur een bericht

Wil je meer weten over deze case of heb je zelf een case waar je mee geholpen wilt worden?    Door dit bericht te versturen gaat u akkoord met onze privacyverklaring

    Vergelijkbare cases

    Processen robotiseren

    Meer over onze dienstverlening?

    Neem dan contact op met ons.