Juryleden van de Softbot Award 2022

Danny van Zoen

Het is zijn persoonlijke drijfveer om werk leuker, makkelijker en slimmer in te richten. Dit doet hij in de functie als teammanager waarbij hij leiding geeft aan 30 vakspecialisten op het brede gebied van ICT-, proces- en informatiemanagement. Dit gebeurt aan de hand van innovatieve oplossingen, zo wordt er naast procesoptimalisatie ook gewerkt aan vergaande procesautomatisering (RPA) met als belangrijkste doelstellingen; de werkdruk te verlagen, de kwaliteit van het werk te verhogen en de inzet van mensen effectiever te benutten. Op deze manier wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een effectievere en efficiëntere dienst, waarbij expertise en uitvoering van de VTH-taken centraal staan.

Martijn Groenewegen

Martijn Groenewegen is sinds januari 2022 CIO van de gemeente Eindhoven. Daarvoor heeft hij bij gemeente Rotterdam gewerkt in de dienstverleningsdomein en het i-domein in verschillende rollen. Martijn Groenewegen heeft naar eigen zeggen een calvinistische inslag en voelt zich vanuit die inslag op zijn plek in het publieke domein met al z’n complexiteit. Hij werkt met plezier aan een betere overheid en toetst graag nieuwe toepassingen om dat te bereiken. Doorbraken in complexe vraagstukken, vernieuwingsopgaven en daarbij mensen in hun kracht zetten en maatschappelijk effect teweegbrengen, geven hem energie. Dat vraagt het nodige doorzettingsvermogen en ondernemerschap. Sinds 2016 waren de randvoorwaarden er om meer te werken aan “businessempowerment” : makkelijker processen digitaliseren, meer flexibiliteit ihkv agile werken, meer tijd vrijmaken voor kwalitatief betekenisvoller werk. Dit heeft o.a. geleid tot de implementatie van low-coding, RPA en chat. Qua opleiding is hij organisatiekundige en veranderkundige, dus zijn focus ligt op de 75% naast de 25% technologie

Marco van der Hoeven

Marco van de Hoeven is sinds 1996 actief als bladenmaker en videoproducent, met name op het gebied van AI/robotics, Openbare Orde en Veiligheid, politiek en ICT. Op dit moment is hij hoofdredacteur van het onafhankelijke nieuwsplatform Rocking Robots, dat het verhaal vertelt van mens, robot en artificial intelligence. Meer dan ooit raakt technologie de hele maatschappij, van mensen en bedrijven tot overheid en zorg. Rocking Robots volgt die digitale transformatie, en de mensen die de nieuwe wereld vormgeven.