1. Kennisbank
  2. Informatievoorziening (IV)

Wat is de rol van Informatievoorziening (IV) en de Business?

Veelal is de Business in the lead, bij het bepalen welke processen er voor robotisering in aanmerking komen en helpt deze te maken (agile werkwijze). IV zorgt voor het juiste kader, processelectie, organisatorische borging, procedures rondom goed beheer, voorwaarden robotaccounts, wachtwoordbeheer, rolverdeling etc. en legt dit vast in het IV-beleid.