Wat is de rol van de afdeling IT?

De afdeling IT heeft een belangrijk stem in het voortraject, het op een goede manier inpassen van RPA in het IT- en IV-beleid. Veilig, robuust, passend in bijvoorbeeld een beleid van virtualisatie en cloud. Een goed contact met IT blijft belangrijk, maar is bij RPA secundair aan de inzet van IV en Business.