1. Kennisbank
  2. Introductie tot RPA

Hoe zit het met draagvlak en acceptatie van RPA?

Nieuwe technologie en verandering maken mensen alert. Dus is het bij de start van een RPA-traject essentieel aandacht te besteden aan communicatie, draagvlak en acceptatie. Het kiezen van een pilotproces dat medewerkers blij maakt (omdat het een probleem oplost), snel en vakkundig uitvoeren van een eerste project en transparantie (agile werkwijze samen met gebruikers) zijn eerste stappen naar draagvlak en acceptatie. Ook bij opschaling naar meer digitale medewerkers blijft dit een belangrijk onderwerp.