Aansturing van RPA-teams en projecten

We keep your business running

RPA heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Veel grotere organisaties hebben gekozen voor inhuur van externe teams, nearshore- of offshore-oplossingen of huren naar behoefte zzp’ers in. Wat we met enige regelmaat zien is dat na verloop van tijd een herbezinning plaatsvindt. Soms vanuit de eigen behoefte om efficiënter te ontwikkelen, maar soms ook afgedwongen door externe factoren, bijvoorbeeld vanuit auditing, vragen rondom privacy en security of bedrijfscontinuïteit.

MvR heeft in de afgelopen jaren diverse grotere organisatie mogen adviseren in deze fase. Centraal staat daarbij het versterken van het RPA-opdrachtgeverschap van de klant, het maken van keuzes ten aanzien van organisatie, het introduceren of aanscherpen van een way of working en het coachen en begeleiden van RPA-teams.

We helpen bijvoorbeeld met een assessment van de technische RPA-omgeving en eisen die daaraan gesteld worden om te kunnen voldoen aan interne en externe IT- en IV-beleid. En met de gesprekken met de IT-afdeling over het doorvoeren van wijzigingen. Maar ook met het introduceren van een strakke way of working die het samenspel tussen business, RPA-opdrachtgever en interne en externe bouwteams kan verbeteren. En concrete review op de verschillende stappen in het proces om zo beter zicht te krijgen op performance, kwaliteit en resultaat.

Tenslotte is RPA slechts het begin. Organisaties die met RPA starten, kiezen daarna voor inzet van andere en nieuwe technologie en ook daar helpen we klanten mee. Proof of Concepts met Process Mining, het inzetten van Machine Learning en Natural Language Processing, maar ook de inzet van aanvullende tooling voor dashboarding of kleine robotisering in de vorm van MS Power Apps.

Heb je behoefte aan herbezinning en een aanscherping van jouw RPA-strategie of wil je een second opinion, dan helpen we je daar graag bij.

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.